Rivanol Merhem

Meme çatlaklarında ve yaralarında Antiseptik olarak etkilidir.

 

Put your alternative Non Flash content here.

Rivanol Merhem

ÜLKEM RİVANOL Merhem Veteriner Deri İçin Antiseptik Bileşimi : Sarı renkli 100 gram merhem 200 mg

Rivanol (Etakridin) ihtiva eder. Farmakolojik Özellikler : Rivanol, sarı renkli ve antiseptik özellikte bir akridin

boyadır. Bakteri DNA’sına bağlanarak etki eder. Özellikle Gram (+) olmak üzere bakterilere karşı etkilidir. İrin

, kan ve serum gibi organik maddelerin bulunduğu ortamda da etkilidir. Endikasyonları Özellikle Gram-pozitif

bakterilere karşı güçlü etkisi olan rivanol, deri ve mukozalar ile bu kesimlerdeki yara ve yanıkların

sağaltımında geniş şekilde kullanılır. Bol akıntılı ve sızıntılı yaraların sağaltımında çok kullanılır. Meme

çatlaklarında ve yaralarında Antiseptik olarak etkilidir. Kullanım Sahası : Hayvanların deri ve yaralarının

antisepsisi için kullanılır. Kullanım Şekli ve Dozu : Veteriner hekimce başka şekilde tavsiye edilmedikçe; sabah

ve akşam yaraya sürülerek 3 – 4 gün kullanılır. İlaç etkileşimleri: Akridin boyalarının etkisini hipokloritler

engeller. Bu sebeple, iki madde grubu birlikte veya arka arkaya kullanılmamalıdır. Genel uyarılar:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

 

Gıdalardan uzakta ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Uygulayıcının alması gereken

önlemler : Uygulayıcının ellerini boyayabilir, uygularken eldiven kullanılmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır. Ticari

takdim şekli : 100 ve 150 gramlık sarı kapaklı beyaz plastik kutularda arz edilmiştir. Satış yeri ve şartları :

Eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde reçetesiz satılır. Prospektüs Onay Tarihi : Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı Ruhsat Tarih - No : 16.04.1996 – 8 / 754